CALL US :  562.529.2938

Double End Flex lamp


L24T8/8XX/9G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHDLamp Diameter
L24T8/830/9G-ID DE24G139120-2773000K110082325120500000.9<20%T8
L24T8/835/9G-ID DE24G139120-2773500K110082325120500000.9<20%T8
L24T8/840/9G-ID DE24G139120-2774000K110082325120500000.9<20%T8
L24T8/850/9G-ID DE24G139120-2775000K110082325120500000.9<20%T8


L24T5/8XX/7G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHDLamp Diameter
L24T5/830/7G-ID DE24G57120-2773000K90082240128500000.9<20%T5
L24T5/835/7G-ID DE24G57120-2773500K90082240128500000.9<20%T5
L24T5/840/7G-ID DE24G57120-2774000K90082240128500000.9<20%T5
L24T5/850/7G-ID DE24G57120-2775000K90082240128500000.9<20%T5


L36T8/8XX/12G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHDLamp Diameter
L36T8/830/12G-ID DE36G1312120-2773000K140082325120500000.9<20%T8
L36T8/835/12G-ID DE36G1312120-2773500K140082325120500000.9<20%T8
L36T8/840/12G-ID DE36G1312120-2774000K140082325120500000.9<20%T8
L36T8/850/12G-ID DE36G1312120-2775000K140082325120500000.9<20%T8


L36T5/8XX/12G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHDLamp Diameter
L36T5/830/12G-ID DE36G512120-2773000K170082240141500000.9<20%T5
L36T5/835/12G-ID DE36G512120-2773500K170082240141500000.9<20%T5
L36T5/840/12G-ID DE36G512120-2774000K170082240141500000.9<20%T5
L36T5/850/12G-ID DE36G512120-2775000K170082240141500000.9<20%T5


L48T8/8XX/10G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHDLamp Diameter
L48T8/830/10G-ID DE48G1310.5120-2773000K160082325152500000.9<20%T8
L48T8/835/10G-ID DE48G1310.5120-2773500K160082325152500000.9<20%T8
L48T8/840/10G-ID DE48G1310.5120-2774000K160082325152500000.9<20%T8
L48T8/850/10G-ID DE48G1310.5120-2775000K160082325152500000.9<20%T8


L48T8/8XX/12G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHDLamp Diameter
L48T8/830/12G-ID DE48G1312120-2773000K180082325150500000.9<20%T8
L48T8/835/12G-ID DE48G1312120-2773500K180082325150500000.9<20%T8
L48T8/840/12G-ID DE48G1312120-2774000K180082325150500000.9<20%T8
L48T8/850/12G-ID DE48G1312120-2775000K180082325150500000.9<20%T8


L48T8/8XX/14G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHDLamp Diameter
L48T8/830/14G-ID DE48G1314120-2773000K180082325128500000.9<20%T8
L48T8/835/14G-ID DE48G1314120-2773500K180082325128500000.9<20%T8
L48T8/840/14G-ID DE48G1314120-2774000K180082325128500000.9<20%T8
L48T8/850/14G-ID DE48G1314120-2775000K180082325128500000.9<20%T8


L48T8/8XX/15G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHDLamp Diameter
L48T8/830/15G-ID DE48G1315120-2773000K220082325146500000.9<20%T8
L48T8/835/15G-ID DE48G1315120-2773500K220082325146500000.9<20%T8
L48T8/840/15G-ID DE48G1315120-2774000K220082325146500000.9<20%T8
L48T8/850/15G-ID DE48G1315120-2775000K220082325146500000.9<20%T8


L48T5HE/8XX/12G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHDLamp Diameter
L48T5HE/830/12G-ID DE48G512120-2773000K180082240150500000.9<20%T5
L48T5HE/835/12G-ID DE48G512120-2773500K180082240150500000.9<20%T5
L48T5HE/840/12G-ID DE48G512120-2774000K180082240150500000.9<20%T5
L48T5HE/850/12G-ID DE48G512120-2775000K180082240150500000.9<20%T5


L48T5/8XX/25G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHDLamp Diameter
L48T5/830/25G-ID DE48G525120-2773000K350082240140500000.9<20%T5
L48T5/835/25G-ID DE48G525120-2773500K350082240140500000.9<20%T5
L48T5/840/25G-ID DE48G525120-2774000K350082240140500000.9<20%T5
L48T5/850/25G-ID DE48G525120-2775000K350082240140500000.9<20%T5


L60T8SL/8XX/15G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHDLamp Diameter
L60T8SL/830/15G-ID DE60Fa815120-2773000K220082325147500000.9<20%T8
L60T8SL/835/15G-ID DE60Fa815120-2773500K220082325147500000.9<20%T8
L60T8SL/840/15G-ID DE60Fa815120-2774000K220082325147500000.9<20%T8
L60T8SL/850/15G-ID DE60Fa815120-2775000K220082325147500000.9<20%T8


L60T8HO/8XX/15G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHDLamp Diameter
L60T8HO/830/15G-ID DE60R17d15120-2773000K220082325147500000.9<20%T8
L60T8HO/835/15G-ID DE60R17d15120-2773500K220082325147500000.9<20%T8
L60T8HO/840/15G-ID DE60R17d15120-2774000K220082325147500000.9<20%T8
L60T8HO/850/15G-ID DE60R17d15120-2775000K220082325147500000.9<20%T8


L72T8SL/8XX/18G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHDLamp Diameter
L72T8SL/830/18G-ID DE72Fa818120-2773000K270082325150500000.9<20%T8
L72T8SL/835/18G-ID DE72Fa818120-2773500K270082325150500000.9<20%T8
L72T8SL/840/18G-ID DE72Fa818120-2774000K270082325150500000.9<20%T8
L72T8SL/850/18G-ID DE72Fa818120-2775000K270082325150500000.9<20%T8


L72T8HO/8XX/18G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHDLamp Diameter
L72T8HO/830/18G-ID DE72R17d18120-2773000K270082325150500000.9<20%T8
L72T8HO/835/18G-ID DE72R17d18120-2773500K270082325150500000.9<20%T8
L72T8HO/840/18G-ID DE72R17d18120-2774000K270082325150500000.9<20%T8
L72T8HO/850/18G-ID DE72R17d18120-2775000K270082325150500000.9<20%T8


L96T8/8XX/24G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHDLamp Diameter
L96T8/830/24G-ID DE96Fa824120-2773000K350082325135500000.9<20%T8
L96T8/835/24G-ID DE96Fa824120-2773500K350082325135500000.9<20%T8
L96T8/840/24G-ID DE96Fa824120-2774000K350082325135500000.9<20%T8
L96T8/850/24G-ID DE96Fa824120-2775000K350082325135500000.9<20%T8


L96T8/8XX/42G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHDLamp Diameter
L96T8/830/42G-ID DE96Fa842120-2773000K550082325130500000.9<20%T8
L96T8/835/42G-ID DE96Fa842120-2773500K550082325130500000.9<20%T8
L96T8/840/42G-ID DE96Fa842120-2774000K550082325130500000.9<20%T8
L96T8/850/42G-ID DE96Fa842120-2775000K550082325130500000.9<20%T8


L96T8HO/8XX/42G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHDLamp Diameter
L96T8HO/830/42G-ID DE96R17d42120-2773000K550082325130500000.9<20%T8
L96T8HO/835/42G-ID DE96R17d42120-2773500K550082325130500000.9<20%T8
L96T8HO/840/42G-ID DE96R17d42120-2774000K550082325130500000.9<20%T8
L96T8HO/850/42G-ID DE96R17d42120-2775000K550082325130500000.9<20%T8

Related Downloads