CALL US :  562.529.2938

Double End Flex lamp


L24T8/8XX/9G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHD
L24T8/830/9G-ID DE24G139120/2773000K110083325120500000.9<20%
L24T8/835/9G-ID DE24G139120/2773500K110083325120500000.9<20%
L24T8/840/9G-ID DE24G139120/2774000K110083325120500000.9<20%
L24T8/850/9G-ID DE24G139120/2775000K110083325120500000.9<20%


L36T8/8XX/12G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHD
L36T8/835/12G-ID DE36G1312120/2773500K140083325120500000.9<20%
L36T8/840/12G-ID DE36G1312120/2774000K140083325120500000.9<20%
L36T8/850/12G-ID DE36G1312120/2775000K140083325120500000.9<20%


L48T5/8XX/25G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHD
L48T5/830/25G-ID DE48G525120/2773000K330082240132500000.9<20%
L48T5/835/25G-ID DE48G525120/2773500K330082240132500000.9<20%
L48T5/840/25G-ID DE48G525120/2774000K350082240140500000.9<20%
L48T5/850/25G-ID DE48G525120/2775000K350082240140500000.9<20%


L48T8/8XX/12G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHD
L48T8/830/12G-ID DE48G1312120/2773000K170082325140500000.9<20%
L48T8/835/12G-ID DE48G1312120/2773500K170082325140500000.9<20%
L48T8/840/12G-ID DE48G1312120/2774000K180082325150500000.9<20%
L48T8/850/12G-ID DE48G1312120/2775000K180082325150500000.9<20%


L48T8/8XX/14G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHD
L48T8/830/14G-ID DE48G1314120/2773000K180083325120500000.9<20%
L48T8/835/14G-ID DE48G1314120/2773500K180083325120500000.9<20%
L48T8/840/14G-ID DE48G1314120/2774000K180083325120500000.9<20%
L48T8/850/14G-ID DE48G1314120/2775000K180083325120500000.9<20%


L48T8/8XX/17G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHD
L48T8/830/17G-ID DE48G1317120/2773000K220083325120500000.9<20%
L48T8/835/17G-ID DE48G1317120/2773500K220083325120500000.9<20%
L48T8/840/17G-ID DE48G1317120/2774000K220083325120500000.9<20%
L48T8/850/17G-ID DE48G1317120/2775000K220083325120500000.9<20%


L60T8/HO/8XX/15G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHD
L60T8/HO/830/15G-ID DE60R17d15120/2773000K220082325147500000.9<20%
L60T8/HO/835/15G-ID DE60R17d15120/2773500K220082325147500000.9<20%
L60T8/HO/840/15G-ID DE60R17d15120/2774000K220082325147500000.9<20%
L60T8/HO/850/15G-ID DE60R17d15120/2775000K220082325147500000.9<20%


L60T8/SL/8XX/15G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHD
L60T8/SL/830/15G-ID DE60Fa815120/2773000K220082325147500000.9<20%
L60T8/SL/835/15G-ID DE60Fa815120/2773500K220082325147500000.9<20%
L60T8/SL/840/15G-ID DE60Fa815120/2774000K220082325147500000.9<20%
L60T8/SL/850/15G-ID DE60Fa815120/2775000K220082325147500000.9<20%


L72T8/HO/8XX/18G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHD
L72T8/HO/830/18G-ID DE72R17d18120/2773000K270082325150500000.9<20%
L72T8/HO/835/18G-ID DE72R17d18120/2773500K270082325150500000.9<20%
L72T8/HO/840/18G-ID DE72R17d18120/2774000K270082325150500000.9<20%
L72T8/HO/850/18G-ID DE72R17d18120/2775000K270082325150500000.9<20%


L72T8/SL/8XX/18G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHD
L72T8/SL/830/18G-ID DE72Fa818120/2773000K270082325150500000.9<20%
L72T8/SL/835/18G-ID DE72Fa818120/2773500K270082325150500000.9<20%
L72T8/SL/840/18G-ID DE72Fa818120/2774000K270082325150500000.9<20%
L72T8/SL/850/18G-ID DE72Fa818120/2775000K270082325150500000.9<20%


L96T8/8XX/24G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHD
L96T8/835/24G-ID DE96Fa824120/2773500K350083325135500000.9<20%
L96T8/840/24G-ID DE96Fa824120/2774000K350083325135500000.9<20%
L96T8/850/24G-ID DE96Fa824120/2775000K350083325135500000.9<20%


L96T8/8XX/42G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHD
L96T8/835/42G-ID DE96Fa842120/2773500K550083325130500000.9<20%
L96T8/840/42G-ID DE96Fa842120/2774000K550083325130500000.9<20%
L96T8/850/42G-ID DE96Fa842120/2775000K550083325130500000.9<20%


L96T8HO/8XX/42G-ID DE
Model NoLengthLamp BaseLamp WattageInput VoltageCCTInitial LumensCRIBeam AngleEfficacyLifePower FactorTHD
L96T8HO/835/42G-ID DE96R17d42120/2773500K550083325130500000.9<20%
L96T8HO/840/42G-ID DE96R17d42120/2774000K550083325130500000.9<20%
L96T8HO/850/42G-ID DE96R17d42120/2775000K550083325130500000.9<20%